مفهوم Clean Code

تیر ۶, ۱۳۹۶

معنی Clean Code چیه ؟ Clean Code به چه معنایی هست ؟ اگه بخوام یک ترجمه ی تحت الفظی داشته باشم می شه ” کد تمیز ” دور از معنای مورد نظر من نیست ولی معنای اصلی نیز نیست. اول به بررسی همین معنای تحت الفظی می پردازم و بعد کامل و کاملترش می کنم.